Přítomni: viz prezenční listina

  

1.     Předseda SUZ zahájil zasedání

  

2.     Předseda seznámil přítomné s jednáním k problematice připravovaných změn financování regionálního školství, kterého se zúčastnil na MŠMT a o jednání TRIPATRITY. Upozornil na důležitost správně spočítat PHmax

 

3.     Zasedání SUZ se zúčastnil Mgr. V. Pícl z MŠMT, který seznámil přítomné s  financováním školství od r.2019 a o připravované novele školského zákona.

  

4.     STANOVISKO SUZ:

  

·       Zasedání  SUZ  se rozhodlo dát plnou moc Ing. Mihulkovi, aby na jednání Tripartity otevřel otázku velkého množství chyb v zadání JZZZ.

·       Ing. Porvichová připraví dopis pro náměstka Mgr. Pícla na téma JZZZ, stanovisko k maturitám, přijímacímu řízení, zápisovým lístkům a hodnocení žáků devátých tříd.

  

 

5.     Rozšířené předsednictvo odsouhlasilo termín zasedání v  SOU, Praha 4, Ohradní 57 ve středu 26.9.2018 od 10:00 hod.

 

 

 

Zápis  provedla:   Yvona Petrošová

Zápis ověřil:  Předseda SUZ Karel Dvořák

  

 

V Praze dne  18.6.2018

 

Další informace