Přítomni: viz prezenční listina

 1.     Předseda SUZ zahájil zasedání

 2.     Předseda informoval členy SUZ o stavu hospodaření SUZ v období leden až

      srpen 2017

 3.     Základní úkoly SUZ na tento školní rok:

      ·       Vyvinout tlak na zavedení výstupního hodnocení žáků devátých tříd

      ·       Změnit povinnou maturitu z matematiky na předešlý model – volbu mezi   

          matematikou a cizím jazykem

      ·       V případě přijímacích zkoušek na obory zakončené maturitou stanovit

          nepodkročitelnou mez

  

4.     Příští rozšířené zasedání předsednictva členů SUZ proběhne 15.11.2017 v 10:00 hod. v SOU Ohradní Praha

 

 

Diskuse:

 Byla zaměřena především na hodnocení žáků vycházejících ze ZŠ

Studenti, kteří přijdou na střední školy, mají špatné návyky za ZŠ. Velká část jich se neumí učit, a mají špatné základy vzdělání. Účastnící jednání proto doporučují:

  

·       upravit RVP tak, aby měly podobu bývalých osnov na regionálním školství, učitelé ZŠ by měli garantovat ukončení školy výstupním hodnocením a stanovit spodní hranice vzdělanosti žáků

 

 

Zápis provedla:   Yvona Petrošová

  

Zápis ověřil Předseda SUZ Karel Dvořák

  

V Praze dne  20.9.2017

 

Další informace