Přítomni: viz prezenční listina

 

1.     Předseda SUZ zahájil zasedání

 

2.     Předseda informoval členy SUZ o semináři ředitelů a představitelů členských asociací a jednání Národní rady Unie CZESHY. Na jednání se probíral karierní řád, nárůst finančních prostředků pro pedagogické pracovníky a prováděcí předpisy. Náměstkyně ministryně oznámila, že vláda se zavázala, dodržet nárůst platů. Materiál na připomínkování bude rozeslán v nejbližší době.

 

3.     Příští rozšířené zasedání předsednictva členů SUZ proběhne 20.9.2017 v 10:00 hod. v SOU Ohradní 57, Praha 4

 

 

Diskuse:

 

Byla zaměřena především na kariérní řád a stávající podobu na náročnou administrativu s ním spojenou.

 

Usnesení:

Účastníci zasedání se dohodly, že písemně vyjádří pochvalu odstupující paní ministryni Kateřině Valachové za její vstřícnost a spolupráci při řešení veškerých problémů. Předseda K. Dvořák spolu s Ing. Porvichovou připraví usnesení k tomuto bodu.

 

 

Zápis provedla:   Yvona Petrošová

 

 

Zápis ověřil Předseda SUZ Karel Dvořák

 

 

Hustopeče dne  11.5.2017

 

 

 

Další informace