Otevřený dopis ministryni školství

 

Vážená paní ministryně,                                                                        V Praze 16.2.2016

 

 

 

jsme zdrceni a šokováni událostí, která se odehrála na průmyslové škole v Praze 10. Nechceme obhajovat vedení školy, ale jako  ředitelé  středních odborných škol a učilišť nejlépe víme, jaká je v současné době úroveň studentů na našich školách. Žáci již postrádají základní návyky slušného mezilidského chování již z rodiny a vědomosti o tom, co znamená pokora, úcta ke starším lidem, k ženám a v neposlední řadě i úcta k učiteli.

 

Při sebemenším konfliktu ve škole je viník předem znám … je to určitě vždycky škola, potažmo pedagog. Studenti velmi dobře znají svá práva, ale pouze minimálně své povinnosti. Ředitelé škol mají velice svázané ruce v případech, kdy za velmi hrubé slovní i či fyzické napadení spolužáka, jakož i za čím dále častější napadení pedagogického pracovníka, by chtěli agresora vyloučit ze školy . Musí zahájit správní řízení, dodržet všechny zákonné lhůty pro doručení písemností a pro možné odvolání. Agresívní student chodí ještě minimálně šest týdnů po škole a nadále terorizuje své okolí.

 

Z těchto důvodů Vás žádáme, vážená paní ministryně, abyste celou vahou své funkce iniciovala úpravu zákonů a aby bylo ukončování studia ve shora popsaných případech možné jinou formou než správním řízením.

 

 

 

                                                      Karel Dvořák, předseda Sdružení učňovských zařízení

 

                                                      Ředitel  SOU Ohradní 57, Praha 4

 

 

 

 

Úvodní informace

 

Vážení přátelé,

smyslem a cílem těchto stránek je seznámit Vás s hlavními cíli a zaměřením činnosti Sdružení učňovských zařízení a informovat Vás o členech tohoto sdružení.

Velmi rádi mezi členy Sdružení přivítáme další Střední odborné školy a učiliště, které dosud našimi členy nejsou a které směřují k realizaci těch záměrů, o něž naše Sdružení usiluje.

Sdružení uvítá rovněž spolupráci s každou institucí, která se v rámci své působnosti problematikou odborného školství, zejména učňovského zabývá.

Karel Dvořák, předseda SUZ

 

 

Datum vzniku:

7.4.1993

Obchodní firma:

Sdružení učňovských zařízení

Sídlo:

Praha 4, Ohradní 57, PSČ 14000

Identifikační číslo:

48704334

Právní forma:

Zájmové sdružení právnických osob

Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE:

Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.